Намітилася тенденція до ослаблення інвестиційної кризи в агросекторі

Намітилася тенденція до ослаблення інвестиційної кризи в агросекторі

Капітальні інвестиції в агропродовольчі сектори економіки за січень–вересень 2021 року склали 48,83 млрд грн, з них у сільське господарство — 33,3 млрд грн (68,3%), у харчову промисловість — 15,5 млрд грн (31,7 млрд грн) грн)%).

Про це розповів провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Микола Кисиль, йдеться у повідомленні установи.

За його словами, у структурі капітальних інвестицій в економіку вкладення у виробництво агропродовольчої продукції у січні–вересні цього року зайняли 14,7%.

«У січні–вересні 2021 року порівняно з відповідним періодом минулого року було забезпечено зростання капітальних інвестицій в аграрне виробництво та харчову промисловість на 13,1%, а відтак поглиблення інвестиційної кризи було призупинено. При цьому зростання обсягів вкладень було досягнуто лише в аграрному секторі економіки, тоді як у харчовій промисловості, навпаки, відбувався їхній спад», — констатує експерт.

Індекси змін обсягів капітальних інвестицій у відсотках за січень–вересень 2021 р. до відповідного періоду минулого року:

сільське господарство та полювання — 119,7%;

лісове господарство – 331,0%;

рибне господарство — 121,5%;

харчова промисловість — 95,3%.

За розрахунками вчених, темпи зростання капітальних інвестицій в аграрних секторах економіки у 2,2 рази вищі, ніж у середньому в економіці.
Відстежувані Державною службою статистики України капітальні вкладення в землю та довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва також зросли. Їхні обсяги за січень–вересень 2021 р. склали відповідно 1,3 млрд грн та 3,6 млрд грн.

Порівняно з харчовою промисловістю, сільське господарство не лише зберегло пріоритетність для інвестування, а й посилило свої позиції. Якщо співвідношення між капітальними інвестиціями у сільське господарство та харчову промисловість у січні–вересні минулого року склало 1,70:1,0, то цього року — 2,11:1,00 грн/грн.

За прогнозними оцінками вчених, у разі збереження до кінця 2021 р. тенденцій в інвестиційному процесі, що склалися, загальні обсяги капітальних інвестицій в агропродовольчі сектори економіки за січень–грудень у цінах поточного року можуть становити понад 70 млрд грн, з них в аграрний сектор економіки — до 50 млрд. грн.

«Таким чином, в аграрному секторі економіки намітилася тенденція до послаблення інвестиційної кризи, хоча у харчовій промисловості вона поки що поглиблюється», — підсумував Микола Кісіль